About

The classically trained soprano Maleen has created an unique sound that bridges the gap between classical, world, rock and Nordic music and she also puts a meditative vibe into it In the creation process she is inspired by nature, the epic and contrasts.

Danish singer and composer Maleen has ben trained as a classical singer (lyric soprano) but started her musical career as a young girl singing in her own rock band and winning several Danish song contests.

“It’s interesting to mix the different genres. I love to play with the contrasts between light soprano voice and dark chest register sound and expose my self into everything from traditional classical use of the voice to Nordic Joik and raw rock voice. I’m inspired by the scenery of mother nature and envision to awaken a deep connection to her when people listen to my music. I wish people to hesitate, relax and take better care of the Earth and each other”

Maleen’s first single “Sad Ironic” (2018) was released with an art music video shut on the Danish natural reserve Moens Klint. Lasse Spang Olsen was the cinematographer and director.

Since then, Maleen has had several releases and has received great reviews Worldwide. Maleen works with musicians from Norway, Denmark and Sweden. Maleen’s first EP is made in collaboration with the Norwegian producer George Keller.

Maleen’s voice takes a center stage in the beautiful “Lux Aeterna” from the “Anastasis-Messe” by the great Danish composer Frederik Magle. Maleen conducts the choir in the mass and she has been the choreographer on all concert performances. Frederik Magle has also arranged the music for several of Maleen’s works, sometimes on the edge of symphonic metal.

Maleen’s urge to create new music has over the years led to experimental concerts such as “Wolf howl in Ulvedalene (Wolf Valleys)” and “Twilight concerts” in sacred rooms.

Maleen’s latest work “Earth Ballet” is made in collaboration with the Danish film composer Jørgen Lauritsen and the Swedish nyckelharpa player Erik Rydvall. 

The music video for “Earth Ballet” ended up as a short film by the wonderful director and scriptwriter Isabelle Denaro and the film maker Marco Denaro.

The main message of “Earth Ballet” is to take care of the earth and it therefore links naturally to the existing public discourse about climate and the environment.
The short film had its premiere in the Grand Theatre in Copenhagen and is currently shortlisted in the film magazine EKKO.

Den klassisk uddannede sopran Maleen har skabt en unik lyd med elementer af klassisk, world, rock og nordisk musik og med et strejf af noget meditativt. I sine kompositioner udsætter Maleen sin stemme for alt fra traditionel klassisk stemmebrug til nordisk jojk og rå rockstemme.
I skabelsesprocessen lader hun sig inspirere af stærke naturoplevelser og kontraster.

Maleen er uddannet inden for den klassiske sangtradition og har i mange år sunget de store komponisters klassiske musik og medvirket ved koncerter landet over. Oprindelig er Maleen fra Horsens hvor hun som teenager startede sin sang- og sangskriverkarriere i sit eget rockband.

”Det er interessant at blande de forskellige genrer. Jeg elsker at lege med kontrasterne mellem lys sopranstemme og mørk fuldregisterlyd og udsætte mig selv for alt fra traditionel klassisk stemmebrug til nordisk joik og rå rockstemme. Jeg er inspireret af naturens sceneri og ønsker at vække en dyb jordforbindelse, hos den der lytter til min musik. Jeg ønsker min musik kan få folk til at stoppe op, slappe af og passe bedre på jorden og hinanden.”

Maleen’s første single “Sad Ironic” (2018) blev udgivet med en kunstmusikvideo optaget på Møns Klint. Lasse Spang Olsen var filmfotograf og instruktør.

Siden da har Maleen haft flere udgivelser og har modtaget flotte anmeldelser verden over. Maleen arbejder med musikere fra Norge, Danmark og Sverige. Maleens første EP er lavet i samarbejde med den norske producer George Keller.

Udover egne kompositioner kan Maleen’s stemme høres på udgivelser med musik af Per Nørgaard og Frederik Magle. På Frederik Magles Anastasis Messe fra 2017 optræder Maleen som solist og kordirigent og hun har været koreograf på alle koncertopførsler. Frederik Magle har også arrangeret musikken til flere af Maleen’s værker, nogle gange på kanten af symfonisk metal.

Maleens trang til at skabe ny musik har gennem årene ført til eksperimenterende koncerter som “Ulvehyl i Ulvedalene” og “Tusmørke-koncerter” i hellige rum.
Maleen’s seneste værk “Earth Ballet” er lavet i samarbejde med den danske filmkomponist Jørgen Lauritsen og den svenske nøgleharpespiller Erik Rydvall.
Musikvideoen til “Earth Ballet” endte som en kortfilm af instruktør og manuskriptforfatter Isabelle Denaro og filmskaberen Marco Denaro.
“Earth Ballet’s” hovedbudskab er at tage vare på jorden, og den knytter sig derfor naturligt til den eksisterende offentlige diskurs om klima og miljø.
Kortfilmen havde premiere i Grand Teatret i København på Earth Day og er i øjeblikket på filmmagasinet EKKO’s shortlist.